Bostadsrättsföreningen Styrmannen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Värmdö och Bostadsrättsföreningen Styrmannen är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Styrmannen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Styrmannen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Styrmannen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1966-05-20. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Värmdö där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Styrmannen ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Styrmannen är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Värmdö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Styrmannen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Styrmannen och det finns flera företag som är det idag i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Styrmannen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-57033254.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Styrmannen är Hansson, Rolf André som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Mats Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Marianne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Rainamo, Ilpo Tapio som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg, Yvonne Viktoria som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedlund, Lars-Erik Leopold som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotÅngerud, Inga Lena Marianne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlfors, Frans Anders som är född 1967 och har titeln Suppleant, Mickelsson, Gun Elisabeth som är född 1957 och har titeln SuppleantRasi, Keijo Allan som är född 1955 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Styrmannen har 714000-1962 som sitt organisationsnummer.