Bostadsrättsföreningen Blå Husar

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Blå Husar är ett av många företag som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Blå Husar finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Blå Husar som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1988-11-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Blå Husar så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7740345.

Värmdö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Blå Husar ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Blå Husar. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Blå Husar är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lindström, Jan Erik -Reuterbrand, Stig Kenneth.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Blå Husar och det är följande personer, Elfstrand, Jan Gunnar Mattias som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Viveca Marianne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Jan Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Reine som är född 1948 och har titeln Suppleant, Nord Öst, Monica Elisabet som är född 1965 och har titeln Suppleant, Reuterbrand, Stig Kenneth som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Blå Husar är 716420-3593.