Bostadsrättsföreningen Fågel Blå

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Fågel Blå är ett bolag som finns i Värmdö. I Bostadsrättsföreningen Fågel Blå finns det lite olika personer som är förknippade och det är Jakobsson, Hanna Mikaela som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Jaric, Dejan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Matentzoglou, Kyriakos som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärdelid, Susanne Karin Margareta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Gunnar Bertil som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fågel Blå så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Fågel Blå på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Fågel Blå av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Fågel Blå är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Värmdö arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Fågel Blå innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Fågel Blå är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fågel Blå så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Fågel Blå har 716420-3601 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.