Bostadsrättsföreningen Blå Ros

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Blå Ros. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Värmdö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Blå Ros tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Värmdö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Blå Ros är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716420-3841.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-7828867.

Bostadsrättsföreningen Blå Ros är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Blå Ros så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Aste, Åke Göran som är född 1945 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.