HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö är en verksamhet som finns i Värmdö. I HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Celius, Elisabeth Irene Marianne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Doverstål, Ai Ping som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallqvist, Eva Gunilla som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordenvald, Lars-Erik Jörgen Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordwall, Eva Marianne som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bengt Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotSjödin, Bertil Daniel som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Clevestig, Peter Oscar som är född 1976 och har titeln Suppleant, Johansson, Signe Anita som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö på telefon 08-7853350.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Värmdö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Celius, Elisabeth Irene Marianne -Clevestig, Peter Oscar -Nordwall, Eva Marianne -Sjödin, Bertil Daniel

HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö har 716420-4203 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.