Bostadsrättsföreningen Blå Kontur

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Blå Kontur vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Värmdö så är Bostadsrättsföreningen Blå Kontur en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Värmdö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Värmdö och i Stockholms län. Redan 1990-02-26 så skapades Bostadsrättsföreningen Blå Kontur och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716421-2461 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Värmdö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Blå Kontur och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Blå Kontur så går det att nå dem via telefon på 08-7740345 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Karl-Gustav Allan -Lagerbäck, Ingrid Carina -Åkerblom, Ingrid Anette

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Blå Kontur är Jalosalmi, Nina Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Björn Axel Gustaf Adolf som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav Allan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerbäck, Ingrid Carina som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerblom, Ingrid Anette som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lydin, Lars Niklas som är född 1971 och har titeln SuppleantParkkila, Anja Tellervo som är född 1971 och har titeln Suppleant, .