Bostadsrättsföreningen Flygbaronen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Flygbaronen är ett av många bolag som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Flygbaronen finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Flygbaronen som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-09-09.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Mörtviksv. 2, 134 60, Ingarö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Flygbaronen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Värmdö arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Flygbaronen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Flygbaronen. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Flygbaronen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Flygbaronen och det är följande personer, Betts, Lena Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Åsa som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Farving, Peter Johan Bertil som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlson, Josh Ivan Roland som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Inger Monika Elisabet som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Fhanér, Maria Pernilla som är född 1965 och har titeln Suppleant.Kling, Karin Elisabeth som är född 1954 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Flygbaronen är 769603-3716.