Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Värmdö som är den kommunen där Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö finns. I Värmdö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö så kan ni göra det genom att skicka er post till Hästskov. 14, 134 41, Gustavsberg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Värmdö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö har idag 769608-5500 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsförening Manegen i Värmdö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars Oskar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Björn Eric som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Rudolf Jakob som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Nylander, Sigvard Sören som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Ullberg, Mona Barbro Elisabeth som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerholm, Gun Sally Margareta som är född 1940 och har titeln SuppleantWenngren, Lars Gösta som är född 1939 och har titeln Suppleant, Örtegren, Stig Jan Olof som är född 1943 och har titeln Suppleant, .