A.N. Rör Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Värmdö finns det ett Aktiebolag som heter A.N. Rör Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar A.N. Rör Aktiebolag i Stockholms län. Värmdö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

A.N. Rör Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1969-12-23 så har A.N. Rör Aktiebolag varit registrerat och sedan 1980-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är A.N. Rör Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med A.N. Rör Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Gransbergsv. 6, 139 73, Djurhamn. Vi ni istället prata med A.N. Rör Aktiebolag så kan ni göra det på 08-57151070.

Bolaget skall utföra rörinstallationer samt bedriva försäljning av VVS-materiel ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter och tomtmark samt handel med aktier och övriga värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Nemvill, Nils Tommy som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nemvill, Birgitta som är född 1942 och har titeln Suppleant, Forslund, Jan Tomas som är född 1965 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Nemvill, Birgitta -Nemvill, Nils Tommy .

A.N. Rör Aktiebolag har 556131-8196 som sitt organisationsnummer.