Sonnys Skärgårdsland AB

Stockholms län

Information

Sonnys Skärgårdsland AB är ett av många företag som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som Sonnys Skärgårdsland AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sonnys Skärgårdsland AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Sonnys Skärgårdsland AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1973-12-11. Men sedan 1993-01-01 så har Sonnys Skärgårdsland AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Lägerv. 22, 139 90, Värmdö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sonnys Skärgårdsland AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-57412414.

Värmdö arbetar för att företag som Sonnys Skärgårdsland AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sonnys Skärgårdsland AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Föremålet för bolagets verksamhet är sjötransporter, landtransporter, anläggning och byggnadsuppdrag, och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Sonnys Skärgårdsland AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sonnys Skärgårdsland AB och det är följande personer, Johansson, Hans Sonny som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Margit Cecilia som är född 1964 och har titeln Suppleant, Sjölund, Hans-Åke Peter som är född 1948 och har titeln Revisor, HANS SJÖLUND REVISIONSBYRÅ som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Sonnys Skärgårdsland AB är 556185-6526.