Aktiebolaget Sixta

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Sixta hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Värmdö som är den kommunen där Aktiebolaget Sixta finns. I Värmdö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Sixta tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Sixta har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Sixta har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Sixta så kan ni göra det genom att skicka er post till Luntmakarg. 68, 113 51, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-57024960.

Värmdö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Aktiebolaget Sixta Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Sixta har idag 556244-8240 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Sixta

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, jord- och skogsbruksprodukter, konsultverksamhet inom jord- och skogsbruk, handel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Sixta så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Tesch, Lars Peter som är född 1950 och har titeln VD, Tesch, Lars Peter som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lax, Carl-Einar Viktor som är född 1954 och har titeln Suppleant, Carlson, Pär Anders Ronnie som är född 1975 och har titeln Revisor, Conseil Revision AB som är född och har titeln Revisor, .