E & C Simeoni Förvaltning AB

Stockholms län

Information

E & C Simeoni Förvaltning AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Värmdö som är den kommunen där E & C Simeoni Förvaltning AB finns. I Värmdö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. E & C Simeoni Förvaltning AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket E & C Simeoni Förvaltning AB har haft sedan 1994-01-01. E & C Simeoni Förvaltning AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till E & C Simeoni Förvaltning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Backv. 35, 139 30, Värmdö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-57021412.

Värmdö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är E & C Simeoni Förvaltning AB Privat, ej börsnoterat.

E & C Simeoni Förvaltning AB har idag 556338-9336 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för E & C Simeoni Förvaltning AB

Föremålet för bolagets verksamhet är handel med skinn-, päls-, samt lädervaror. Likaså kapitalförvaltning och handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I E & C Simeoni Förvaltning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Simeoni, Erik Mirco som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Simeoni Everheim, Camilla Elisabeth som är född 1963 och har titeln Suppleant, Rödl & Partner Nordic AB som är född och har titeln Revisor, Henricsson, Conny David Lennart som är född 1944 och har titeln Revisorssuppleant, Andersson, Camilla Margareta som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor, Moretime Ekonomi & Revision AB som är född och har titeln Revisor.