Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Värmdö finns det ett Aktiebolag som heter Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag i Stockholms län. Värmdö är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1990-01-23 så har Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag varit registrerat och sedan 1990-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Idrottsv. 4, 134 40, Gustavsberg. Vi ni istället prata med Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det på 08-57013900.

Bolaget skall utföra byggnation, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill, idka import och handel med båtar och bilar jämte bedriva därmed förenliga verksamheter.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Wassdahl, Matts som är född 1945 och har titeln Extern VD, Dahl, Fredric Sigvard Eugéne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Landvik, Alf Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Aspemar Dahl, Ingrid Anna Catharina som är född 1952 och har titeln Suppleant, Högelin, Ulf Johan Otto som är född 1964 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -Wassdahl, Matts .

Landvik & Dahl Fastighets Aktiebolag har 556385-6698 som sitt organisationsnummer.