Kleinfuss AB

Stockholms län

Information

I Värmdö finns det ett Aktiebolag som heter Kleinfuss AB. Det finns flera bolag som liknar Kleinfuss AB i Stockholms län. Värmdö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Kleinfuss AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1997-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1995-08-08 så har Kleinfuss AB varit registrerat och sedan 1997-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Kleinfuss AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med Kleinfuss AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Kjulav. 10 E, 633 52, Eskilstuna. Vi ni istället prata med Kleinfuss AB så kan ni göra det på 08-6434312.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, företagsledning, försäljning och produktutveckling, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt tillverka och försälja trädgårdsprodukter såsom snigelfällor, rådjursbekämpning och därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Karlsson, Nils-Ove Clarence som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olivensjö, Sven Peter som är född 1953 och har titeln Suppleant, Ek, Nils Karl Staffan som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Kleinfuss AB har 556517-7218 som sitt organisationsnummer.