Värmdö Kommun Fastigheter AB

Stockholms län

Information

Värmdö Kommun Fastigheter AB är en verksamhet som finns i Värmdö. I Värmdö Kommun Fastigheter AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Öberg, Lars Lennart som är född 1957 och har titeln Extern VD, Alversjö, Lars-Erik Börje som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Blombäck, Yvonne Lena Mariana som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Bondesson, Bonde Peter som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Bryntesson, Lars Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Britt Monica som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson Ribbing, Annika Maria K som är född 1972 och har titeln Suppleant, Avraham Dozzi, Leif Stefan som är född 1965 och har titeln Suppleant, Lindkvist, Hans Christer som är född 1942 och har titeln SuppleantSkoglund, Mats som är född 1943 och har titeln SuppleantWallén, Lars Olof som är född 1966 och har titeln RevisorBlomgren, Mats Lennart som är född 1959 och har titeln RevisorssuppleantBildsten, Carl-Johan som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorLundgren, Göran Lerner som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Värmdö Kommun Fastigheter AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Värmdö Kommun Fastigheter AB på telefon 08-57039900.

Bolaget har till syfte och föremål för sin verksamhet att inom Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter, tomträtter med lokaler, bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar med huvudsaklig inriktning att tillförsäkra kommunens ändamålsenliga verksamhetslokaler och kategoribostäder.

Idag är Värmdö Kommun Fastigheter AB av bolagstypen Aktiebolag.

Värmdö Kommun Fastigheter AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Värmdö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Värmdö Kommun Fastigheter AB innehar ej F-skattsedel och Värmdö Kommun Fastigheter AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Värmdö Kommun Fastigheter AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Öberg, Lars Lennart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Värmdö Kommun Fastigheter AB har 556519-0963 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.