Vindö Teknik AB

Stockholms län

Information

I Värmdö finns det ett Aktiebolag som heter Vindö Teknik AB. Det finns flera bolag som liknar Vindö Teknik AB i Stockholms län. Värmdö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1997-09-11 så har Vindö Teknik AB varit registrerat. Idag är Vindö Teknik AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med Vindö Teknik AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Vindö Teknik AB så kan ni göra det på 08-248340.

Bolaget skall i Sverige och utlandet bedriva entreprenad-, konsult- och utvecklingsverksamhet inom byggnads- och anläggningsindustrin, äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar i andra företag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Kull, Anna Margareta som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Mild, Catrine Eva Maria som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Sandström, Anne Maria som är född 1976 och har titeln Extern firmatecknare, Malmborg, Leif Gustaf som är född 1943 och har titeln Likvidator, Rudenäs, Tore Lennart som är född 1950 och har titeln Revisor, Lennart Rudenäs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Firman tecknas två i förening av -externa firmatecknarna .

Vindö Teknik AB har 556544-7090 som sitt organisationsnummer.