Per Karlsons Verkstad AB

Stockholms län

Information

I Värmdö finns det ett Aktiebolag som heter Per Karlsons Verkstad AB. Det finns flera verksamheter som liknar Per Karlsons Verkstad AB i Stockholms län. Värmdö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Per Karlsons Verkstad AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-09-14 och det finns flera verksamheter som är det i Stockholms län.

Sedan 2002-11-05 så har Per Karlsons Verkstad AB varit registrerat och sedan 2006-09-14 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Per Karlsons Verkstad AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Värmdö.

Vill man komma i kontakt med Per Karlsons Verkstad AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Ringsalav. 5, 139 56, Värmdö. Vi ni istället prata med Per Karlsons Verkstad AB så kan ni göra det på 070-5734710.

Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse, förvalta aktier i rörelsedrivande bolag samt bedriva handel med fastigheter, mark och värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Karlsson, Per Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Hans Olof som är född 1954 och har titeln Suppleant, Liikanen, Markus Erik Johan som är född 1976 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Per Karlsons Verkstad AB har 556634-7216 som sitt organisationsnummer.