RDCP Kapital AB

Stockholms län

Information

RDCP Kapital AB är ett av många verksamheter som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som RDCP Kapital AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

RDCP Kapital AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-01-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på RDCP Kapital AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4410990.

Värmdö arbetar för att verksamheter som RDCP Kapital AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för RDCP Kapital AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall främst bedriva affärs- och butiksverksamhet inom dataspelsmarknaden, handel med värdepapper, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, fastigheter, tomtmark och lös egendom, företrädesvis produkter inom IT-området, konsultverksamhet avseende IT, företrädesvis inom management och resurskonsulting, ekonomi och finansfrågor samt försäljning och utveckling av hård- och mjukvaruprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för RDCP Kapital AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till RDCP Kapital AB och det är följande personer, Pandeya, Robert Deepak Chandra som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Osborne Revision AB som är född och har titeln Revisor, Nygren, Erik Richard som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för RDCP Kapital AB är 556638-6420.