KDEM AB

Stockholms län

Information

KDEM AB är ett av många verksamheter som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som KDEM AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

KDEM AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-05-28. Men sedan 2003-08-04 så har KDEM AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Slingerstigen 50, 134 67, Ingarö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på KDEM AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Värmdö arbetar för att verksamheter som KDEM AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för KDEM AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och administration samt datoriserade nätverk och webbplatser, transporttjänster innefattande trafikledning, gods- och bagagehantering, fastighetsservice även innefattande förvaltning av egna och andras fastigheter ävensom driva annan härmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för KDEM AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till KDEM AB och det är följande personer, de Meijere, Lennart Kjell som är född 1959 och har titeln VD, de Meijere, Lennart Kjell som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, de Meijere, David Hans Lennart som är född 1987 och har titeln Suppleant, de Meijere, Martin Per Lennart som är född 1989 och har titeln Suppleant, Mårtensson, Owe Mårten som är född 1949 och har titeln Revisor, OMR Gruppen AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för KDEM AB är 556644-1522.