Värmdö Motorteknik AB

Stockholms län

Information

Värmdö Motorteknik AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Värmdö som är den kommunen där Värmdö Motorteknik AB finns. I Värmdö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Värmdö Motorteknik AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Värmdö Motorteknik AB har haft sedan 2005-04-28. Värmdö Motorteknik AB har funnits sedan och 2005-05-07 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Värmdö Motorteknik AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Idrottsv. 4, 134 40, Gustavsberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-57034400.

Värmdö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Värmdö Motorteknik AB Privat, ej börsnoterat.

Värmdö Motorteknik AB har idag 556678-8849 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Värmdö Motorteknik AB

Bolagets skall bedriva motorrenoveringar och handel med motordelar och därmed förenlig verksamhet.

I Värmdö Motorteknik AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wahlstedt, Jan Christer som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Ylikoski, Anni Margareta som är född 1963 och har titeln Suppleant, Persson, Stefan Torsten som är född 1963 och har titeln Revisor, Convensia Revision SP AB som är född och har titeln Revisor, .