HealthPower Sweden AB

Stockholms län

Information

HealthPower Sweden AB är ett av många företag som finns i Värmdö. Det är nämligen den kommunen som HealthPower Sweden AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HealthPower Sweden AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2007-04-28.

HealthPower Sweden AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2007-04-12. Men sedan 2007-05-03 så har HealthPower Sweden AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Solöv. 9, 139 50, Värmdö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HealthPower Sweden AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-57024140.

Värmdö arbetar för att företag som HealthPower Sweden AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för HealthPower Sweden AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva verksamhet inom coaching, outplacement, seminarie- och kursverksamhet, preventin företagshälsovård samt utbildningsverksamhet för ledning och personal i företag och organisationer med behov av preventiva åtgärder för individer, chefer och grupper i riskzonen för stressrelaterade sjukskrivningar och rehabilitering för de som är kort- och långtidssjukskrivna a av stressrelaterade orsaker. Vidare kommer verksamheten bedrivas genom försäljning av individ-, ledarskaps- och organisationsutvecklingsrelaterade produkter i form av IT-baserade verktyg, DVD´s, CD skivor, video´s och böcker.

Firmatecknare för HealthPower Sweden AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HealthPower Sweden AB och det är följande personer, Dohlwitz Strindlund, Malin Birgitta som är född 1968 och har titeln VD, Dohlwitz Strindlund, Malin Birgitta som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Strindlund, Karl Anders Örjan som är född 1967 och har titeln Suppleant, Nilsson, Kent Yngve Tommy som är född 1960 och har titeln Revisor, MGI Revideco AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för HealthPower Sweden AB är 556728-0218.