Olaga hot

2018-02-20 00:45:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Långvik-Klacknäset. Explosion på terrass

Polis beordrades till platsen efter uppgifter från en anmälare att en kraftig smäll hörts och att fönsterrutor krossats i fastigheten.

Visade sig också vara ett hål i terrassen orsakad av någon form av explosion. Det inträffade har ej orsakat några personskador.

Förundersökning avseende allmänfarlig ödeläggelse och grovt olaga hot inledd.

Platsen har spärrats av och en teknisk undersökning kommer att genomföras under dagen.

Information som lämnas om pågående händelser är preliminär och kan komma att ändras.

Se händelsen på polisen.se